Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu

 
 
Blog Summary Widget

Wołyńskie Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia jest międzydyscyplinarnym  dobrowolnym zrzeszeniem lekarzy posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest historyczny Wołyń.

Członkami Stowarzyszenia mogą być lekarze pochodzenia polskiego, lekarze o innym pochodzeniu etnicznym, którzy znają lub uczą się języka polskiego, są zwolennikami kultury polskiej, są obywatelami Ukrainy lub cudzoziemcami, którzy uznają Statut Stowarzyszenia i uczestniczą w jego działaniach. 

Popieramy pragnienia lekarzy pragnącymi wykazać się w swej pracy wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, głównym więc celem Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia jest ciągłe kształcenie lekarzy.

Nie prowadzimy  działalności komercyjnej i politycznej.

Aktualności

Nasi przyjaciele i partnerzy

Witamy na stronie Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia!

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAhttp://www.polscha.travel/uk
Polski Lekarski Towarzystwa../Misja.html

Do Polski na szkolenie!