Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu

 

Prezes Stowarzyszenia

Sergiusz Prokopiuk

Lek.med.specialista neurolog

tel.: +380955784667

e-mail:prokop2001@ukr.net

Władzami StowarzyszeniaKonferencja, Rada Stowarzyszenia, Prezes Stowarzyszenia i jego zastępcy.

Zgodnie ze Statutem najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Konferencja zwoływana raz na dwa lata.

Zgodnie ze Statutem Rada Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, wybierana przez Konferencję w liczbie nieprzekraczającej jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

W skład Rady Stowarzyszenia wchodzą Prezes Stowarzyszenia, jego zastępcy oraz członkowie Rady wybierani przez Konferencję na okres trzech lat.

Na czele Rady Stowarzyszenia stoi Prezes Stowarzyszenia. W pracy Prezesowi Stowarzyszenia pomagają jego zastępcy. Zgodnie ze Statutem Prezes Stowarzyszenia oraz jego zastępcy wybierani są przez Konferencję na okres trzech lat.

Prezes Stowarzyszenia składa na Konferencji Stowarzyszenia sprawozdanie z wykonanej pracy.

Zastępca prezesa Stowarzyszenia ds. organizacyjnych w obwodzie wołyńskim

Roman Tracz

Lek.med.specialista chirurg

tel.: +380509726797

e-mail:hirurg1972@i.ua

Zastępca prezesa Stowarzyszenia ds. organizacyjnych w obwodzie rówieńskim

Wiktor Bednarski

Lek.med.specialista okulista

tel.: +380973802151

e-mail:viktorbed@mail.ru

Zastępca prezesa Stowarzyszenia ds. finansowych

Jerzy Szczuruk

Lek.med.specialista laryngolog

tel.: +380502647953

e-mail:georgeshchuruk@gmail.com

Zastępca prezesa Stowarzyszenia ds. prawnych

Igor Hałycz

Lek.med.specialista laryngolog

tel.: +380505418225

e-mail:galich0204@gmail.com

Zastępca prezesa Stowarzyszenia ds. informacyjno-analitycznych.

Aleksandr Szczuruk

Lek.med.specialista laryngolog

tel.: +380502647898

e-mail:sashashchuruk@gmail.com    www.lor-vokl.narod.ru

Struktura i władze Stowarzyszenia