Волинське товариство лікарів польського походження

 

Голова товариства

Сергій Прокоп’юк

Лікар-невропатолог

тел.: +380955784667

e-mail:prokop2001@ukr.net

Керівними органами Товариства є: Конференція, Рада Товариства, Голова Товариства і його заступники.

Вищим органом управління Товариства є Конференція, що скликається один раз на два роки.

Рада Товариства, згідно статуту, є виконавчим органом Товариства, яка обирається Конференцією в кількості не більше 1/5 від загальної кількості членів Товариства.

В Раду Товариства входить Голова Товариства, його заступники та члени Ради, обрані Конференцією, строком на три роки.

Раду Товариства очолює Голова Товариства. В роботі Голові Товариства допомагають його заступники: Два - по планово-організаційній, Заступник по фінансових питаннях (Скарбник), Заступник по юридичних питаннях (Правник), Заступник по інформаційно-аналітичній роботі.

В межах своєї компетенції Голова Товариства видає накази і дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників штатного апарату Товариства. Голова Товариства як і його Заступники згідно статуту, обираються Конференцією терміном на три роки.

Про проведену Радою роботу Голова Товариства звітує на Конференції Товариства.

Контролює діяльність керівних органів товариства Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією у кількості трьох членів з числа членів Товариства терміном на три роки.

Структура і керівні органи товариства

Заступник голови товариства по планово-організаційній роботі Волинського осередку

Роман Трач

Лікар-хірург

тел.: +380509726797

e-mail:hirurg1972@i.ua

Заступник голови товариства по планово-організаційній роботі Рівненського осередку

Віктор Беднарський

Лікар-офтальмолог

тел.: +380973802151

e-mail:viktorbed@mail.ru

Заступник голови товариства по фінансових питаннях

Георгій Щурук

Лікар-отоларинголог

тел.: +380502647953

e-mail:georgeshchuruk@gmail.com

Заступник голови товариства по юридичних питаннях

Ігор Галич

Лікар-отоларинголог

тел.: +380505418225

e-mail:galich0204@gmail.com

Заступник голови товариства по інформаційно-аналітичній роботі

Олександр Щурук

Лікар-отоларинголог

тел.: +380502647898

e-mail:sashashchuruk@gmail.com   www.lor-vokl.narod.ru